Van bos naar water, natuur en recreatie. In het Hollandse Hout is een bosgebied aan de rand van het Oostvaardersplassengebied, waar op 24 hectare natte natuur- en recreatiemogelijkheden worden gerealiseerd. In opdracht van Staatsbosbeheer verzorgt Van der Wiel de vergunningen, het ontwerp, de realisatie van de slenk en de verkoop van de vrijkomende materialen (klei en zand) uit dit natuurgebied.

Projectdetails

Locatie:
Tussen de A6 en de Torenvalkweg te Lelystad
Toegepaste expertises:
Andere projectgegevens:
  • Opdrachtgever
    Staatsbosbeheer
  • Contractvorm
    Bouwteam
  • Uitvoering
    2016 – heden

Hollandse Hout is het bosrijke gebied tussen Lelystad en de Oostvaardersplassen. Door een slenk te graven, ontstaat een waterrijk bos, waar diverse vogelsoorten, insecten en (kleine) zoogdieren zich thuis voelen.

Hergebruik uitkomende grondstoffen

Bij het graven van de slenk (watergeul) komen klei en zand vrij. Wij zorgen voor de juiste afzet hiervan. De klei voeren we af naar het project Dijkversterking Afsluitdijk. Het zand gaat naar diverse (bouw)locaties of civieltechnische projecten (wegenbouw) in de omgeving.

Bosvakken maken ruimte voor water

Het tracé van de slenk loopt voor het grootste deel door bosvakken waar verschillende populierenklonen het eind van hun cyclus hebben bereikt, of waar minder gezonde essen stonden. De bomen zijn geveld en het hout van de stammen heeft inmiddels zijn weg naar diverse afnemers gevonden, onder andere als biogrondstof.

Kom jij ons versterken?

Kom jij met jouw expertise ons ‘Wielerteam’ versterken? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die samen met ons topprestaties willen leveren.

Werken bij