In opdracht van Provincie Fryslân hebben wij een landschapswal aangelegd aan de westzijde van de woonwijk bij de Hillemaweg in Burgum. De landschapswal heeft, naast het voorkomen van geluidshinder, als doel om het uitzicht vanuit de woonwijk op De Centrale As te beperken.

Projectdetails

Locatie:
Hillemaweg, Burgum-West
Toegepaste expertises:
Andere projectgegevens:
  • Opdrachtgever
    Provincie Fryslân
  • Contractvorm
    meervoudig onderhands
  • Uitvoering
    juli 2018 – oktober 2018

De Centrale As

Halverwege het jaar 2005 werd er al gesproken over een nieuw aan te leggen provinciale weg die het Noordoosten van Fryslân moest ontsluiten. Het project kreeg als naam ‘De Centrale As’en is ook wel bekend als de N356. De verbindingsweg opende in zijn geheel voor verkeer in oktober 2016.

Grip op Grond

De landschapswal is aangelegd met grond die is vrijgekomen uit nabijgelegen provinciale projecten en uit gronddepots nabij Garyp en bij De Tike/Nijega. De grondwal heeft een lengte van circa 1 kilometer, waarbij er in totaal ongeveer 32.000 m3 grond is aangevoerd en verwerkt.

Bereikbaarheid

Voor de logistieke dienstverlening was het een uitdaging om veilig vanaf De Centrale As bij de plek van de aan te leggen landschapswal te komen. In nauw contact met Rijkswaterstaat zijn de juiste wegbewijzering en afzettingen geplaatst, waardoor de wal zonder verkeersongevallen is aangelegd.

Kom jij ons versterken?

Kom jij met jouw expertise ons ‘Wielerteam’ versterken? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die samen met ons topprestaties willen leveren.

Werken bij