In de periode juni 2023 tot en met december 2023 heeft Van der Wiel in opdracht van Staatsbosbeheer een natuurbouwproject gerealiseerd ter plaatse van de Pompsterplaat in het Lauwersmeergebied.

Projectdetails

Locatie:
Lauwersmeergebied
Toegepaste expertises:
Andere projectgegevens:
  • Opdrachtgever
    Staatsbosbeheer
  • Contractvorm
    Bouwteam
  • Uitvoering
    juni 2023 – december 2023

Het project

De aanleiding voor dit project zijn de drogere periodes in het jaar. Met de aanleg van de gegraven drinkwaterbekkens is er ook in deze periodes voldoende drinkwater voor het wild in de Lauwersmeerpolder.

Meekoppelkans

Door de aanleg van dit natuurbouwproject kan er ook “waterveiligheid” gerealiseerd worden, waarbij de Lauwersmeerdijk is versterkt en bekleed met vrijkomende grondstoffen uit dit project. Andersom kan er natuurbouw gerealiseerd worden door de vraag naar grondstoffen in een dijkversterkingsproject in de directe nabijheid.  Op deze manier is er werk met werk gemaakt met gebiedseigen grond op beperkte transportafstand.

Vrijkomende grond/zand

Ten behoeve van de realisatie van de drinkwaterbassins is er 20.000 erosie klasse 2 klei vrij gekomen en 10.000 m3 zand. De grondstoffen zijn geleverd aan de combinatie Waddenkwartier Lauwersmeerdijk, met als indirecte opdrachtgever waterschap Hunze & Aa’s.

Video

Kom jij ons versterken?

Kom jij met jouw expertise ons ‘Wielerteam’ versterken? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die samen met ons topprestaties willen leveren.

Werken bij