In de periode mei 2021 tot en met september 2021 heeft Van der Wiel in opdracht van Verhoeve Milieu en Water uit Doetinchem de voormalige zwembad locatie De Zeehoeve en enkele omliggende percelen te Harlingen gesaneerd.

Projectdetails

Locatie:
Westerzeedijk te Harlingen
Toegepaste expertises:
Andere projectgegevens:
  • Opdrachtgever
    Verhoeve Milieu en Water
  • Contractvorm
    Bouwteam
  • Uitvoering
    mei 2021 – september 2021

Het project

Op de locatie is een oud zwembad aanwezig welke reeds sedert vele jaren buiten gebruik is gesteld. De omgeving van het zwembad is in het verleden opgehoogd met slib uit watergangen uit de omgeving. Daardoor is de toplaag licht tot sterk verontreinigd geraakt met zware metalen en PAK.

Toekomstig recreatieterrein

De sanering is nodig om het terrein te gaan gebruiken voor recreatie doeleinden voor Zeelenberg. Daarnaast is er tussen het toekomstige recreatie terrein en de camping De Zeehoeve een watergang gegraven en een oeverbescherming (ca. 625 meter) aangebracht met perkoenpalen.

Hergebruik

De sterk verontreinigde grond (ca. 4.000 ton) is afgevoerd naar erkende verwerkingslocaties. Een deel van de schone grond (ca. 10.000 m3) is als hergebruikgrond gebruikt voor de aanleg van heuvels op het Balklandpark. Tevens is uitkomende schone grond uit o.a. de watergang als aanvulgrond van de ontstane saneringsvakken gebruikt.

Sloopwerk

Tevens is door Van der Wiel het oude zwembad De Koemen gesaneerd. Na verwijdering van de bossages zijn de dikke betonvloeren en wanden van het zwembad opgebroken, de funderingspalen zijn afgeknipt en het vrijkomende materiaal is afgevoerd (ca. 1.200 ton) naar een erkende verwerkingslocatie.

Video

Kom jij ons versterken?

Kom jij met jouw expertise ons ‘Wielerteam’ versterken? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die samen met ons topprestaties willen leveren.

Werken bij