In het Drentse Grolloo ligt landgoed De Moere. Dit terrein is jarenlang in gebruik geweest als zandwinningsgebied. Inmiddels is het een gevaarlijk en diep zandgat geworden en door de (naakt)recreatie ontstond er een ongewenste en onveilige situatie. Van der Wiel heeft samen met eigenaar Staatsbosbeheer meegedacht over de herinrichting en verzorgt de verondieping van de voormalige zandwinplas.

Projectdetails

Locatie:
Tienmaatsweg te Grolloo
Toegepaste expertises:
Andere projectgegevens:
  • Opdrachtgever
    Staatsbosbeheer
  • Contractvorm
    Bouwteam
  • Uitvoering
    2013 tot en met 2023

Staatsbosbeheer wil van de zandwinplas een veilig, recreatief natuurgebied maken. DBG bouw- en reststoffen verzorgt de acceptatie en verwerking van de grond- en baggerspecie. De plas wordt daarmee ondieper gemaakt en dus veiliger.

Huidige en nieuwe natuurwaarden

Dit nieuwe, toekomstige natuurgebied geven wij vorm door huidige en nieuwe natuurwaarden te stimuleren. Bijvoorbeeld door het vergroten van de oeverlengte, voor ecologische overgangen van nat naar droog. De natuurwaarden stimuleren spontane zandverstuivingen en door aangebrachte hoogteverschillen zijn wind en water belangrijke factoren die het landschap creëren. Dit vergroot de natuurwaarden en de mogelijkheden voor recreatie.

Geschiedenis in ere houden

Met het inrichten van het natuur- en recreatiegebied wordt in de toekomst de ‘geest van de plek’ uitgedrukt en behouden. Een ring van water zal herinneren aan de voormalige zandwinplas. Het stuifzand is als een vernieuwd landschap en er komt een uitzichtheuvel met een informatiepaneel over de geschiedenis van het gebied. Wij werken graag mee aan het behoud van een mooie ‘geschiedenis’ in Drenthe.

Kom jij ons versterken?

Kom jij met jouw expertise ons ‘Wielerteam’ versterken? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die samen met ons topprestaties willen leveren.

Werken bij