Van bos naar water, natuur en recreatie. In het Hollandse Hout is een bosgebied aan de rand van het Oostvaardersplassengebied, waar op 24 hectare natte natuur- en recreatiemogelijkheden worden gerealiseerd. In opdracht van Staatsbosbeheer, verzorgt Van der Wiel de vergunningen, het ontwerp, de realisatie van de slenk en de verkoop van de vrijkomende materialen (klei en zand) uit dit natuurgebied.

Projectdetails

Locatie:
Torenvalkweg te Lelystad
Toegepaste expertises:
Andere projectgegevens:
 • Opdrachtgever
  Staatsbosbeheer
 • Contractvorm
  bouwteam
 • Uitvoering
  2016 - heden

Ons ontwerp bestaat uit de aanleg van een slenk van circa 25 hectare in het bosgebied Hollandse Hout Zuid. De bosvakken waarin  kap- en verjongingswerkzaamheden nodig zijn, zijn bepalend geweest voor de keuze van de locatie van de aan te leggen slenk. De vrijkomende materialen hout, klei en zand worden deels hergebruikt in het project en deels afgevoerd. Door zowel steile als flauwe taluds aan te leggen aan zowel de zon- als schaduwzijde van de slenk wordt zoveel mogelijk ecologische variatie nagestreefd.

Vergunningen

Voor de realisatie van deze natuurontwikkeling zijn de volgende vergunningen aangevraagd:

 • Omgevingsvergunningen.
 • Ontgrondingsvergunningen.
 • Waterwetvergunning.

Wij hebben ruime ervaring met het aanvragen en verkrijgen van de bovengenoemde vergunningen voor diverse natuurontwikkelingslocaties.

Extra recreatie

Door middel van vlonderbruggen worden de bestaande paden intact gehouden. Een recreatieve toevoeging in het gebied zijn uitkijkplaatsen en een ligstrandje. Teneinde de invloed van het initiatief op de lokale waterstand, kwel en het zoutgehalte te minimaliseren hebben we ervoor gekozen om de bodem van de slenk te bekleden met klei (vrijkomend uit het project) in combinatie met een ongereguleerde grondwaterstand.

Kom jij ons versterken?

Kom jij met jouw expertise ons ‘Wielerteam’ versterken? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die samen met ons topprestaties willen leveren.

Werken bij