Met Staatsbosbeheer realiseren we natuurontwikkelingsplan Schoterveld, nabij Bant. De basis van het plan is de aanleg van een grote, diepe plas (Schoterplas). Hierdoor ontstaat een groot volume diep en koel water, dat ecologisch interessant is. Vanuit de waterpartij wordt een geleidelijke overgang naar het droge land gecreëerd. Hierbij wordt gewerkt met variabele taluds.

Projectdetails

Locatie:
Langs de A6 bij Tankstation Wellerzand, tussen afslag Bant en afslag Lemmer
Toegepaste expertises:
Andere projectgegevens:
  • Opdrachtgever
    Staatsbosbeheer
  • Contractvorm
    bouwteam
  • Uitvoering
    2016 - heden

Om de waterkwaliteit in ecologisch opzicht te optimaliseren, wordt de plas gevoed met kwelwater en met water vanuit de verderop gelegen waterplas “De Kuilen”. Hiertoe is een verbinding tussen de twee waterplassen gemaakt in de vorm van een beek. Daarnaast is de bovengrond van het plangebied verwijderd, waardoor er een nieuwe vegetatie is gekomen op de huidige schrale grond.

Door een waterplas te graven en een landschapswal te bouwen, ontstaat een waterrijk rustgebied aan de zuidzijde van het Kuinderbos, waar insecten (o.a. Noordse Winterjuffer libelle), diverse vogelsoorten en (kleine) zoogdieren zich thuis voelen.

Vergunningen

Voor de realisatie van deze natuurontwikkeling hebben wij een omgevings-, ontgrondings- en watervergunning aangevraagd en de inrichting getoetst aan het bestemmingsplan.

Landschapswal

Met de opdrachtgever hebben wij een ontwerp van de landschapswal gemaakt en technisch uitgewerkt. Voor de aanleg hebben wij de benodigde vergunningen geregeld en de inrichting getoetst aan het bestemmingsplan.

Hergebruik grondstoffen

Bij het in depot spuiten van het zand uit de waterplas wordt ook de expertise van onze ingenieurs ingezet. Het vrijgekomen zand kan worden afgezet naar (bouw)locaties en civieltechnische projecten (wegenbouw) in de omgeving. Ook kunnen specials worden geleverd zoals sportveldenzand, drainzand of backfillzand.

Kom jij ons versterken?

Kom jij met jouw expertise ons ‘Wielerteam’ versterken? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die samen met ons topprestaties willen leveren.

Werken bij