Naar aanleiding van een calamiteit op industrieterrein De Haven te Drachten hebben wij in opdracht van de gemeente Smallingerland werkzaamheden verricht. Door een brand bij een bedrijfslocatie zijn door het bluswater een aantal waterpartijen verontreinigd geraakt. Na het plaatsen van slibschermen is er waterbodemonderzoek verricht en vervolgens zijn de baggerwerkzaamheden uitgevoerd.

Projectdetails

Locatie:
Waterpartijen op industrieterrein De Haven te Drachten
Toegepaste expertises:
Andere projectgegevens:
  • Opdrachtgever
    Gemeente Smallingerland
  • Contractvorm
    bouwteam/ calamiteitenservice
  • Uitvoering
    juni 2021

Voorbereiding

Op een viertal locaties is er een slibverontreiniging ontstaan door het bluswater. Enviso ingenieursbureau heeft door middel van waterbodemonderzoek onderzoek verricht. Tevens is voor de start van de werkzaamheden een flora en fauna check uitgevoerd. Om verdere verspreiding te voorkomen zijn er op voorhand slibschermen geplaatst. Om directe aanraking met de verontreinigingen te voorkomen zijn de locaties afgezet middels hekwerk en schrikhekken.

Overslag op bedrijfsterrein De Meerpaal

Het slib is met een kraan met knijper opgeladen en met vloeistofdichte slibtrailers afgevoerd naar ons bedrijfsterrein aan de Meerpaal 11 te Drachten. Aldaar is het slib vanuit de slibtrailers overgeladen in het schip.

Verwerkingslocatie

Op basis van de verkregen analyseresultaten is door DBG een baggerspecieverklaring geregeld en een geschikte afzetlocatie bepaald. De verzamelde baggerspecie is per schip afgevoerd naar IJsseloog, een baggerdepot van Rijkswaterstaat. In totaal is er 863 m3 slib afgevoerd.

Kom jij ons versterken?

Kom jij met jouw expertise ons ‘Wielerteam’ versterken? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die samen met ons topprestaties willen leveren.

Werken bij