In opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is door ons het sloopwerk uitgevoerd van de in 1974 gebouwde rioolwaterzuiveringsinstallatie te Weesp.

Projectdetails

Locatie:
Zuiderzeelaan 3 te Weesp
Toegepaste expertises:
Andere projectgegevens:
  • Opdrachtgever
    Waternet, namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
  • Contractvorm
    meervoudig onderhands met EMVI criteria
  • Uitvoering
    2020

Onvoldoende capaciteit

De oude rioolwaterzuiveringsinstallatie is aan het einde van haar levensduur en voldeed in 2020 niet meer aan de eisen die er zijn voor het afvoeren van het water (lozingseisen). Er komt een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie, op hetzelfde terrein, maar met meer capaciteit dan de huidige rioolzuivering. Dit is nodig omdat er nieuwe woningen bijgebouwd zijn in de Bloemendalerpolder.

Circulariteit ten top

Bij de inschrijving is een plan ingediend voor het circulair slopen, waarbij moest worden voldaan aan een zo laag mogelijke CO2-uitstoot en maximaal hergebruik van de vrijgekomen materialen. Die lagere uitstoot konden we bereiken door de inzet van machines en vrachtauto’s die 100% Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) biodiesel gebruiken. Daarnaast is al het betonpuin omgezet in secundaire grondstoffen en waren diverse materialen geschikt voor hergebruik (tegels, lichtmasten, duikers e.d.).

 

Kom jij ons versterken?

Kom jij met jouw expertise ons ‘Wielerteam’ versterken? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die samen met ons topprestaties willen leveren.

Werken bij