In juni 2020 is de aannemerscombinatie Roelofs Infra Groep – Van der Wiel Infra & Milieu B.V  geselecteerd als bouwteampartner voor de sanering van de voormalige stortlocatie in Woltersum. Opdrachtgever in deze is de gemeente Groningen.

Projectdetails

Locatie:
Bouwerschapweg te Woltersum
Toegepaste expertises:
Andere projectgegevens:
 • Opdrachtgever
  Gemeente Groningen
 • Contractvorm
  Bouwteam
 • Partners:
  Combinatie met Roelofs Infra Groep, TAUW directievoering, Verhoeve Milieu en Water: waterzuiveringsinstallatie
 • Uitvoering
  oktober 2020 – november 2021

Het project

De betreffende stortplaats betreft een voormalig buitenzwembad dat in de jaren ’60 van de vorige eeuw is volgestort met bedrijfsafval, voornamelijk afkomstig van AKU-Petrochemie te Delfzijl.

Logistiek

Voor de afzet van de uitkomende materialen is er voor gekozen om niet door de dorpen te rijden, maar de afzet te regelen via een tijdelijke betonweg met een tijdelijke brug over het water. Daarnaast is de aanwezige bovengrond (ca. 7.500 m3) ontgraven en in depot gezet.

Na verwijdering van de bitumenlaag is er ca. 36.000 ton verontreinigde grond afgevoerd naar erkende verwerkers. Ten behoeve van de aanvulling is er ca. 27.000 m3 grond aangevoerd en verwerkt.

Waterzuivering

Daar er voor het in den droge ontgraven een bronbemaling en open bemaling noodzakelijk was, moest er voor het zuiveren van dit water en lozing op de dichtstbijzijnde RWZI een waterzuivering worden ontworpen en gerealiseerd. Deze zuivering is bedacht en geleverd door Verhoeve Milieu en Water. Het betrof een debiet van ca. 20 m3/uur in een periode van 18 weken.

Omgevingsmanagement

Tevens is door Van der Wiel gedurende de uitvoeringsperiode het omgevingsmanagement verricht. Een belangrijk onderdeel was een tijdelijke pendeldienst voor fietsers en voetgangers langs de saneringslocatie voor de verkeersveiligheid.

Herinrichting

Na de uitvoering van de sanering is na aanvulling van de saneringsvakken de schone bovengrond teruggeplaatst en is het terrein ingezaaid. Daarnaast is een definitieve asfaltweg gerealiseerd, inclusief ca. 600 m2 betonverharding.

Video

Kom jij ons versterken?

Kom jij met jouw expertise ons ‘Wielerteam’ versterken? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die samen met ons topprestaties willen leveren.

Werken bij